mm_spacer.gif
     
mm_spacer.gif
lekplats.jpg
  Bild på området
 
 

Bostadsområdet


Cykelrum och källare

Cykelförråd finns i källaren i trevåningshusen. Försök hålla ordning i dem. Låt inte gamla cyklar bli stående utan kasta dem eller skänk bort dem. Med jämna mellanrum städas cykelförråden och de som inte är i ordning forslas bort. Meddelande kommer i god tid. Var noga med att stänga ytterdörren till källaren. Uppställningsplats för barnvagnar finns i källaren.

Källarförråd

Varje lägenhet har ett källarförråd och en matkällare. Om förrådet används skall detta vara försett med ett hänglås. Tvåvåningshusen har sina förråd i trevåningshusen. Var noga med att stänga dörrarna i källaren och se till att ytterdörrarna stängs ordentligt.

Tvättstugor

Tvättstugor finns i Östra Solgatan 4, 10 och 16 i trevåningshusen. Tvättpass bokas med nummerförsedd bricka på tavla vid tvättstugorna. Efter tvättpasset sätts bokningsbrickan i parkerin. 
Tvättid mellan kl. 07.00 - 22.00 varje dag.
Tvättpassen är kl. 07.00 - 12.00, 12.00 - 17.00 och 17.00 - 22.00.
Tvättstugorna är låsta, öppna med din lägenhetsnyckel. Tvättpass som ej påbörjats inom 90 minuter är tillgängliga för andra. Torkrum, torktumlare och mangelrum finns. I tvättstugan ansvarar var och en som tvättar för städning efter sitt pass. Lämna tvättstugan som du sjalv vill finna den. Felanmälan görs till vaktmästaren.             Töm fickorna på föremål, BH med byglar läggs i tvättpåse, detta för att maskinerna inte skall utsättas för skador och dyra reprationer som följd.                         

Soprum

Föreningen har två soprum som är placerade vid gavlarna på garagelängorna.   I soprummen finns olika kärl för sopsortering, var noga med att sortera rätt. En container för grovsopor är placerad vid Östra Solgatan 6 och den är öppen måndagar mellan kl. 08.00 till kl. 18.00. övriga dagar kl. 08.00 till 15.30. Om vi sorterar vårt skräp på ett bra sätt sparar vi inte bara miljön utan även pengar till föreningen (oss själva).               Sortering av sopor måste förbättras, annars kommer övervakningskameror att sättas upp!

Parkering och garage.

Det finns parkeringsplatser och garage att hyra. Det är lång kö till garagen, vi har i dag 23 st. som väntar på en  garageplats.                                          
Platser som är markerade med "Nummer" får endast anvandas av de som hyrt platsen. Parkeringsplatserna som är markerade Reserverade är endast till för Hemtjänstpersonalen.  Lastning och lossning inne på området får endast ske så länge det pågår aktiviteter vid fordonet, i övrigt är det P-förbud. Det finns några lediga P-platser att hyra.

Nya garage

BRF Solslätt har byggt 18 st. nya garage.  Hyresnivån är 380:-  pr. månad för dom nya garagen.

Solarium

Solarium finns i källaren, Östra Solgatan 16. Får användas mot en avgift. Boka tid på lista utanför Solariet.

Lekplatser

Det finns 3 lekplatser, en på varje gård. Lekplatserna kommer att ses över under 2019 / 2020.

Grillplatser

Det finns i dag tre grillplatser en på varje gård. Under våren/sommaren 2012 har flera förbättringar utförts. En ytterligar uteplats har försetts med tak på Gård tre.  Tre rastplatsbänkar har inköpts och plaserats på Gård två och tre. 

Trivselfrågor

För att alla boende skall trivas inom bostadsrättsföreningens utemiljö så har styrelsen beslutat att ingen får ha egna trädgårdsbord och stolar eller andra föremål permanent uppställda, detta kan nämligen uppfattas som att det är dom som disponerar ytan där detta är placerat. Har man trädgardsmöbler eller annat som passar in på uteplatsen så är det möjligt att skänka detta till bostadsrättsföreningen. Det är namligen lätt att det uppstår missnöje om någon kan säga att detta är mitt, då vågar ingen annan använda dessa föremål eller platsen där detta är placerat. Hela bostadsområdets utemiljö är till för alla boende på Solslätt och deras gäster. 

 

 


   
mm_spacer.gif
  Copyright BRF Solslätt  
Ansvarig utgivare: Torsten Johansson
  Design Calluna Art & Illustration