mm_spacer.gif
     
mm_spacer.gif
green.jpg
  Bild på området
 
 

Boende


Regler för boende

Du får som bostadsrättsinnehavare endast hyra ut din lägenhet efter godkännande av styrelsen. Det är därför viktigt att du i god tid kontaktar styrelsen om detta behov uppstår. Andrahandsuthyrning godkänns endast när särskilda skäl föreligger och då oftast endast i 1 år.

VISA HÄNSYN!

Du har naturligtvis rätt att spela musik, dammsuga osv fram till kl. 22.00. Därefter bör du dämpa nivån och tänka på dina grannar. Vet du om att du har en granne som arbetar natt bör du naturligtvis tänka på det även dagtid.

Balkonger

Man får sätta upp markis över fönster och balkong.
Det ar förbjudet att grilla på balkongen med kol- eller gasolgrill på grund av  brandrisken. Använd grillplatserna på gårdarna.

Man har vårdplikt av bostaden och skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och bekosta reparationer och förbattringar på sådant som finns inuti lägenheten. Arbetet skall utföras fackmännamässigt.
Ljud från borrande och spikande leds i fastighetens betongkonstruktion och hörs i hela huset.
Sådant reparationsarbete får endast utföras:
Vardagar mellan kl. 07.30 och 19.00.
Lördagar, söndagar och helgdagar mellan kl. 09.00 till 16.00                            

Vid avflyttning skall alla nycklar till lägenheten överlämnas till den nye ägaren, annars kostar det ca 2.500:- att byta låscylinder och nya nycklar. Två nycklar till bokningsbrickan i tvättstugan och tre nycklar till postboxen tillhör lägenheten och skall lämnas kvar. Kom ihåg att tömma dina källarförråd!

Varje lägenhet är utrustad med en brandvarnare, denna skall sitta kvar när Du flyttar från lägenheten, även en brandfilt tillhör lägenheten. 

Bostadsrättsföreningens fastigheter är anslutna till Telias fibernät, TV och Bredband. Fiberledningar har dragits in till alla fastigheterna, från en switch har det dragits kopparledningar in till varje lägenhet (En switch omvandlar laserljuset till el. signal). TV signalen kommer numera via Telia. Alla har fatt en digitalbox. Digitalboxen tillhör lägenheten och får ej medtagas vi flyttning. Möjlighet finns att för egen kostnad beställa ytterligare kanaler på Telia.  telia.se/tv , finns kanalpaketens innehåll. Alla kan enkelt ansluta sig till Telia bredband och Ip-telefoni.

Problem med TV och Datamottagning. --> Tag själv kontakt med Telia

                                                                     

Angående hundar och katter

I varje lägenhet får det endast finnas en hund eller katt.
Om Ni vill ha fler hundar eller katter i lägenheten så krävs styrelsens medgivande. Det är Ditt ansvar att hunden eller katten inte förorenar eller stör inom bostadsområdet, tänk på att det inte är alla som gillar hund eller katt.                                           Hundar får inte rastas på våra gräsmattor. Detta orsakar föroreningar, det blir gula fläckar samt att gräset försvinner.
Uppstår problem eller konflikt rörande katt/hund, kontakta styrelsen (Vicevärden).


    
mm_spacer.gif
  Copyright  BRF Solslätt  
Ansvarig utgivare: Torsten Johansson
  Design Calluna Art & Illustration